EUREGIO-INFO | CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002847

Raport końcowy podsumowujący badania jakościowe oraz ilościowe realizowane w ramach projektu „EUREGIO-INFO”

Raport końcowy podsumowujący badania jakościowe oraz ilościowe realizowane w ramach projektu „EUREGIO-INFO”

Wpływ przyjętych środków epidemiologicznych związanych z pandemią COVID-19 na transgraniczne rynki Euroregionu Śląsk Cieszyński

Załączniki do pobrania