EUREGIO-INFO | CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002847

PROJEKT EUREGIO-INFO

Stručný úvod

Pro realizaci projektu „EUREGIO - INFO” byla provedena třístupňová výzkumná studie v rámci interpretačního metodologického proudu. Byla použita obecná metoda neúplné numerické indukce a specifické metody dotazníků a rozhovorů.

S cílem získat hloubkové a komplexní výsledky o fungování přeshraničních trhů v oblasti CEE-TS během pandemie COVID-19 byl použit integrovaný výzkumný přístup využívající jak přímé pozitivistické, tak interpretační výzkumné postupy.

Newsletter

Doporučujeme vám přihlásit se k odběru newsletteru, abyste měli přehled o nejnovějších zprávách, výsledcích výzkumu a novinkách.

Dostupné zprávy

Zprávy jsou pro přihlášené uživatele k dispozici ke čtení a stažení ve formátu .pdf.

NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY

Přečtěte si výsledky výzkumu a zprávy a získejte nejnovější údaje a analýzy.

Závěrečná zpráva shrnující kvalitativní a kvantitativní výzkum provedený v rámci projektu "EUREGIO-INFO"

Dopad přijatých epidemiologických opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 na přeshraniční trhy Euroregionu Těšínské Slezsko

Kontaktujte nás!

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy, neváhejte nás kontaktovat. Jsme připraveni vám pomoci a zodpovědět všechny vaše dotazy.